Từ khóa: Bưu điện tỉnh Đồng Nai

“Hạt vàng Bưu điện” đến với người dân Đồng Nai – Tin Công Nghệ

“Hạt vàng Bưu điện” đến với người dân Đồng Nai  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: “Hạt vàng Bưu điện” đến với người dân Đồng Nai – Tin Công Nghệ Sáng ngày 9/8, Bưu điện Thành phố Biên Hòa tổ chức phát gạo miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn, sinh viên kẹt lại thành phố, người lao động tự do bị mất việc làm