Từ khóa: Bruno Le Maire

Pháp tiến hành điều tra phần mềm gián điệp theo dõi Pegasus – Tin Công Nghệ

Pháp tiến hành điều tra phần mềm gián điệp theo dõi Pegasus  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Pháp tiến hành điều tra phần mềm gián điệp theo dõi Pegasus – Tin Công Nghệ Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho hay: "Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, và không loại trừ cả thiết bị cá nhân của tôi." Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno