Từ khóa: Bộ trưởng

Đại dịch cho chúng ta những bài học và cơ hội trăm năm để bứt phá vươn lên – Tin Công Nghệ

Đại dịch cho chúng ta những bài học và cơ hội trăm năm để bứt phá vươn lên  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Đại dịch cho chúng ta những bài học và cơ hội trăm năm để bứt phá vươn lên – Tin Công Nghệ Tin Công Nghệ trân trọng giới thiệu tham luận của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng về chuyển đổi số năm 2022 tại Hội nghị triển khai nhiệm