Từ khóa: Bình luận

Instagram ra mắt công cụ chặn bình luận phân biệt chủng tộc – Tin Công Nghệ

Instagram ra mắt công cụ chặn bình luận phân biệt chủng tộc  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Instagram ra mắt công cụ chặn bình luận phân biệt chủng tộc – Tin Công Nghệ Instagram sử dụng “những cảnh báo mạnh hơn” khi mọi người đăng tải những bình luận mang tính phản cảm, đồng thời cung cấp chức năng “làm mờ chữ” để người sử dụng lọc các