Từ khóa: bê bối tình dục

Cáo buộc cưỡng hiếp vạch trần văn hóa độc hại tại Alibaba – Tin Công Nghệ

Cáo buộc cưỡng hiếp vạch trần văn hóa độc hại tại Alibaba  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cáo buộc cưỡng hiếp vạch trần văn hóa độc hại tại Alibaba – Tin Công Nghệ Phong trào #MeToo tại Trung Quốc không chỉ khiến ngôi sao hàng đầu Trung Quốc bị bắt giữ mà còn vạch trần bê bối trong ngành công nghệ. Phong trào #MeToo tại Trung Quốc không