Từ khóa: bảo mật thông tin người dùng

Apple vừa tự đưa mình vào thế khó – Tin Công Nghệ

Apple vừa tự đưa mình vào thế khó  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Apple vừa tự đưa mình vào thế khó – Tin Công Nghệ Apple thông báo sẽ quét iPhone, iPad để tìm hình ảnh lạm dụng trẻ em. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với vấn đề quyền riêng tư và bảo mật thông tin người dùng. Apple thông báo sẽ quét