Từ khóa: bán tình yêu ảo

Cô gái bán tình yêu ảo với giá 250.000 USD – Tin Công Nghệ

Cô gái bán tình yêu ảo với giá 250.000 USD  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Cô gái bán tình yêu ảo với giá 250.000 USD – Tin Công Nghệ Marta Rentel tuyên bố mình là người đầu tiên bán “tình yêu ảo” dưới dạng tài sản kỹ thuật số NFT. Marta Rentel phát biểu mình là người đầu tiên bán “tình yêu ảo” dưới dạng gia