Từ khóa: Avast

Công ty an ninh mạng NortonLifeLock chi 8,6 tỷ USD mua đối thủ Avast – Tin Công Nghệ

Công ty an ninh mạng NortonLifeLock chi 8,6 tỷ USD mua đối thủ Avast  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Công ty an ninh mạng NortonLifeLock chi 8,6 tỷ USD mua đối thủ Avast – Tin Công Nghệ NortonLifeLock, trước đây được gọi là Symantec, đã đổi tên sau khi bán mảng kinh doanh doanh nghiệp cho nhà sản xuất chip Broadcom của Mỹ vào năm 2019, để tập trung vào