Từ khóa: Augsburg

Các công ty khởi nghiệp Đức thử sức chế tạo tên lửa đẩy cỡ nhỏ – Tin Công Nghệ

Các công ty khởi nghiệp Đức thử sức chế tạo tên lửa đẩy cỡ nhỏ  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Các công ty khởi nghiệp Đức thử sức chế tạo tên lửa đẩy cỡ nhỏ – Tin Công Nghệ Công ty sản xuất tên lửa Augsburg (RFA) của Đức đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm đầu tiên với tên lửa RFA One do hãng sản xuất và tên lửa