Từ khóa: Angie

Thần tượng ảo “không hoàn hảo” thách thức tiêu chuẩn sắc đẹp – Tin Công Nghệ

Thần tượng ảo “không hoàn hảo” thách thức tiêu chuẩn sắc đẹp  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thần tượng ảo “không hoàn hảo” thách thức tiêu chuẩn sắc đẹp – Tin Công Nghệ Những đặc điểm “không hoàn hảo” của nhân vật ảo Angie – sản phẩm sáng tạo của Jesse Trương – giám đốc công ty hoạt hình CGI, đã gây tranh luận về tiêu chuẩn sắc