Từ khóa: nền tảng cửa khẩu số

Doanh nghiệp qua cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh phải khai báo trên nền tảng số từ ngày 21/2 – Tin Công Nghệ

Doanh nghiệp qua cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh phải khai báo trên nền tảng số từ ngày 21/2  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Doanh nghiệp qua cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh phải khai báo trên nền tảng số từ ngày 21/2 – Tin Công Nghệ Các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua cac cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh