Từ khóa: lỗi bảo mật trên iPhone

Apple để tồn tại hai lỗi bảo mật trên iPhone suốt nhiều tháng – Tin Công Nghệ

Apple để tồn tại hai lỗi bảo mật trên iPhone suốt nhiều tháng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Apple để tồn tại hai lỗi bảo mật trên iPhone suốt nhiều tháng – Tin Công Nghệ iPhone đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng bảo mật lớn nhất trong một thập kỷ. Điều đáng lo ngại hơn là phản ứng của Apple trong việc này. iPhone đang phải đối