Từ khóa: hacker Trung Quốc

Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến chiến dịch tấn công mạng toàn cầu – VietNamNet

Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến chiến dịch tấn công mạng toàn cầu  – VietNamNet

Web napmucmayintannoi.com có bài: Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến chiến dịch tấn công mạng toàn cầu – VietNamNet Ngày 19/7, Mỹ và các quốc gia đồng minh đã cáo buộc Trung Quốc sử dụng các tin tặc để gây ra các chiến dịch tấn công mạng trên phạm vi toàn cầu. Ngày