Từ khóa: chống dịch

Bị bắt vì gửi ảnh chế trên mạng khi chat với bạn bè – Tin Công Nghệ

Bị bắt vì gửi ảnh chế trên mạng khi chat với bạn bè  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bị bắt vì gửi ảnh chế trên mạng khi chat với bạn bè – Tin Công Nghệ Một người đàn ông Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi gửi một ảnh chế trên mạng vào nhóm chat với bạn bè. Một người đàn ông Trung Quốc đã bị